آدرس: تهران-شهران-بالا تر از فلکه دوم-نبش کوچه قشلاقی-ساختمان اسفندیار(بالای بانک آینده)-واحد 13

 

32 15 35 44 |  Tel & Fax : +(9821) 44 33 22 04  | 44 33 21 83 44 35 15 31  | 44 300 105

 

    info(@)datis-ir{dot}com

 

  واحد مدیریت    ایمیل   asepasgozar(@)datis-ir{dot}com و manager(@)datis-ir{dot}com 

 

 واحد مدیریت فروش داخلی  115 ایمیلh.arab(@)datis-ir{dot}comوsalesmanager(@)datis-ir{dot}com 

 

 واحد فروش    داخلی  111 - 104       ایمیل  sales(@)datis-ir{dot}com 

 

  واحد فنی  داخلی   116    ایمیل      warehouse(@)datis-ir{dot}com و technical(@)datis-ir{dot}com 

  

 واحد حسابداری   داخلی  110   ایمیل  accounting(@)datis-ir{dot}com 

 

 واحد it  داخلی  107    ایمیل       it(@)datis-ir{dot}com