حسابداری

تهران ستاری نبش فردوس شرق پلاک 440 واحد 4
ارسال شده در 6 ماه ماه قبل
  • 3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
  • کارشناسی مالی و حسابداری
  • مسلط به نرم افزار نوید و Excel
  • مسلط به تهیه و تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی
  • تسلط به قوانین بیمه و مالیات و استانداردهای حسابداری
  • ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سند حسابداری
  • تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات، بدهی ها، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی
  • ارائه مدارک فوق به بایگانی جهت ضبط اسناد
  • ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.
یک آدرس ایمیل معتبر مورد نیاز است.