نمایش دادن همه 2 نتیجه


برچسب اموال

لیبل اموال به صورت اختصاصی برای ادارات و سازمان هایی که دارای اموال خاصی هستند طراحی شده است. یکی از ویژگی های اصلی این لیبل ها قابلیت چسبندگی بالای آنهاست که باعث می شود نتوان آنها را از روی وسایل جدا کرد و مجددا استفاده نمود. در شرایطی که قصد جداسازی این برچسب ها را داشته باشید شاهد خرد شدن آنها خواهید بود.